• бул. „Симеоновско шосе“ 45, София, България
 • +359 89 453 1553

Вашият надежден партньор

в България

Лично отношение

Квалифициран персонал

Качество & гъвкавост

Доволни клиенти
+359 89 453 1553

Проф. д-р Маргаритка Бончева

Проф. д-р Маргаритка Бончева

Началник на клинична лаборатория при УМБАЛ „Света Екатерина"
 • Адрес :
  бул. „Пенчо Славейков“ № 52А, София

Обща информация

Проф.д-р Маргаритка Бончева е завършила медицина в МА – София, нейният професионален път стартира като асистент в Катедрата по клинична лаборатория – МА, София (до 1989г.) следва назначение в Лабораторията на Болница „Лозенец“ София, от 1989 до 2016 г.

От септември 2016 г. проф.д-р Маргаритка Бончева е Началник на клинична лаборатория в  УМБАЛ „Св.Екатерина“ – София.

От 2008г.  до сега, е Ръководител на департамента по клинична лаборатория към Медицински Университет – Варна. Придобила е  следните ОНС „Доктор“ – 2006г, Доцент – 2008г., Професор – 2016г.

Проф. Бончева е национален консултант по клинични лаборатории към Министерството на здравеопазването (МЗ) по клинична лаборатория за периода от 2013 до 2017г. и експерт – консултант на Националната здравна осигурителна каса (НЗОК).

Нейните интереси са свързани както с преподавателска дейност, така и с научна и изследователска. Участва с публикации в български и чуждестранни научни списания и като гост лектор в български и чуждестранни научни форуми.

Ръководената от проф.д-р Маргаритка Бончева извършва всички видове лабораторни изследвания, работи и с НЗОК. Работното време е от 7:30 до 11:00 ч. от Понеделник до Петък,  а при спешни състояния – 24 часа в денонощието. Резултатите могат да се получат на място или онлайн.

Платена консултация  200 лв.

Моля направете заявка за услугата през нашата платформа и наш специалист ще се свърже с Вас.

Дължимите суми се заплащат по банкова сметка на САНОМА ЕООД:

Юробанк България АД

IBAN:BG48BPBI81701606014140

SWIFT:BPBIBGSF

 • 2018 г. - Курс „Съвременна антикоагулантна и антиагрегантна терапия“ – Бавено, Италия
 • 2017 г. - Курс „Хемостаза за напреднали“ – Атина, Гърция
 • 2014 г. - Курс „Изследвания при спешни състояния”. Проф. R.Volpe, Милано, Италия
 • 2006 г. - Специализация по съвременни обменни заболявания, Клиника по метаболитни заболявания, УМБАЛ „Царица Йоана”, София
 • 2004 г. - Курс - обучение на фирма ABBOTT „Контрол на имуносупресивната терапия при трансплантирани пациенти“ – Висбаден, Германия
 • 2004 г. - Курс по оценка и акредитация на лечебните заведения, НИОЗ-София, сертифициран експерт на МЗ
 • 1993 г. - Специализация по клинична липидология – ИСУЛ, Център по клинична липидология, София
 • 1988 г. - Курс „Биохимични процеси на гликиране на протеините в човешкия организъм“ - Москва, СССР
 • 2001/2006 г. - „Доктор“ по научна специалност: „Клинична лаборатория“
 • 1971/1978 г. - Медицинска Академия-София. Магистър по Медицина (лекар)
 • Експерт по клинична лаборатория към НЗОК
 • Член на Експертния съвет по клинична лаборатория към МЗ
 • Член на Управителния съвет на БДКЛ
 • Член на борда на BFCL от 2009 до 2017 г.
 • Член на BASORD и IASO и други
 • От септември 2016 г. - Началник на клинична лаборатория при УМБАЛ „Св. Екатерина“ – София
 • 2008/2016 г. и до сега - Доцент и Професор по научната специалност: „Клинична лаборатория“, Ръководител УНС по клинична лаборатория (2008-2012 и 2015-2016), Ръководител на Катедра „Обща медицина и клинична лаборатория“ (2013-2014г) – МУ, Варна
 • 1989/2016 г. - лекар клинична лаборатория в Болница „Лозенец“ (МС), София
 • 1981/1989 г. - Асистент, ст. асистент и гл. асистент в Катедрата по клинична лаборатория, НИВБ при МА-София
 • 1979/1981 г. - Научен сътрудник по хистохимия и електронна микроскопия на напречно набраздена мускулатура – Институт на ДСО „Родопа”, София
Здравейте, как можем да Ви помогнем?