• бул. „Симеоновско шосе“ 45, София, България
  • +359 89 453 1553

Вашият надежден партньор

в България

Лично отношение

Квалифициран персонал

Качество & гъвкавост

Доволни клиенти
+359 89 453 1553

Проф. д-р Димитър Николов, дм

Проф. д-р Димитър Николов, дм

Началник на Клиника по кардиохирургия Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда
  • Адрес :
    бул.“Никола Въпцаров“51Б, София 1407

Обща информация

Проф. Николов е завършил медицина през 1987 година в МУ-София. Има две специалности – “Хирургия” и “Кардиохирургия”. Специализирал е в Германия, Съединените щати, Япония. През 1990 година постъпва в УНСБАЛ “Света Екатерина”, където има 17-годишен опит в “Кардиохирургия” и печели конкурс за главен асистент. Последните 2 години в “Света Екатерина” е ръководител сектор “Трансплантология и изкуствени сърца”. В УМБАЛ “Токуда Болница София” е от април 2007 година и оглавява отделение по “Кардиохирургия” и “Операционен блок” – 2. Проф. Николов има множество публикации в българския и международния медицински печат, участвал е в редица научни форуми у нас и в чужбина. Член е на Европейската асоциация по кардиохирургия, Българското дружество по кардиология, Българската асоциация по гръдна и сърдечна хирургия. Носител е на отличието “Български лекар” за 2002 година. През 2010 година придобива магистърска степен по “Здравен мениджмънт”. На 13 януари 2012 придобива ОНС “Доктор по професионално направление “Медицина” в научната специалност “Сърдечно-съдова хирургия” на тема: “Хирургично лечение на нативен инфекциозен ендокардит”. През 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 година е награден в инициативата на в. “24 часа” “Лекарите, на който вярваме” с номинации на български лекари, посочени от техни пациенти, като добри професионалисти и хора. През 2015 г. придобива научна степен “доцент”, а през 2022 придобива научна степен “професор”.

Здравейте, как можем да Ви помогнем?