• бул. „Симеоновско шосе“ 45, София, България
  • +359 89 453 1553

Вашият надежден партньор

в България

Лично отношение

Квалифициран персонал

Качество & гъвкавост

Доволни клиенти
+359 89 453 1553

Д-р Ивета Недева

Д-р Ивета Недева

Специалист по ендокринология и болести на обмяната
  • Адрес :
    София, Симеоновско шосе 45

Обща информация

Д-р Ивета Недева, дм е специалист ендокринолог в София с над 5 години опит. Диагностицира и лекува пациенти със захарен диабет, предиабет, затлъстяване, метаболитен синдром, остеопороза, менструални нарушения, болести на щитовидната, паращитовидните, надбъбречните, половите жлези и хипофизата.

Завършва Медицински университет София с отличен успех през 2017г. Своята специалност по Ендокринология и болести на обмяната придобива през 2021г след специализация в УМБАЛ “Александровска”. През същата година придобива научна и образователна степен „доктор” след защита на дисертационен труд на тема Предиабет-нови клинични и лабораторни маркери.

От 2017 година до  Декември, 2022 година  д-р Недева работи в Клиника по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Александровска”.

От Декември, 2022 до сега д-р Недева e асистент към Катедра “Хигиена, Медицинска Екология и Хранене” към Медицински университет София.

Прегледи:

Първичен преглед -125 лв.

Вторичен преглед – 60 лв.

Второ мнение по вече поставена диагноза – 80 лв.

On-line консултация /до 30 минути/ под формата на чат – 50 лв.

  • 2012-2017 - Медицински университет София
  • Член на Българско дружество по ендокринология, Европейска асоциация за изучаване на диабета, Български лекарски съюз
  • Автор на публикации в международни и български списания с импакт фактор
  • Участие в научни проекти, национални и международни конгреси и семинари по специалността
  • 2017 - Клиника по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ „Александровска"
Здравейте, как можем да Ви помогнем?