• бул. „Симеоновско шосе“ 45, София, България
  • +359 89 453 1553

Вашият надежден партньор

в България

Лично отношение

Квалифициран персонал

Качество & гъвкавост

Доволни клиенти
+359 89 453 1553

“Зелен сертификат” за COVID-19 при наличие на антитела

Зелен сертификат за антитела
Уважаеми пациенти,
Във връзка със Заповед за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването Ви уведомяваме за следното, касаещо издаване на “зелен сертификат” за COVID-19 при наличие на антитела:
Удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2, доказано чрез лабораторен тест за количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG със стойности повече от 150 BAU/ml. Изследването се извършва с лабораторни диагностични тестове (ин витро медицински изделия – IVD), които имат “СЕ“ маркировка и са включени в базата данни на Съвместния изследователски център към Европейската комисия към 03.11.2021 г. Тестовете трябва да са с най-малко 92% специфичност и най-малко 97% чувствителност. Удостоверението се създава в Националната информационна система за борба с COVID-19 само за лица с лабораторни резултати, отговарящи на посочените и е достъпно в електронен формат на интернет страницата на Националната здравна информационна система – https://his.bg.
Удостоверението е с валидност до 90 дни от датата на лабораторния тест и се издава за изследвания, направени след влизането в сила на тази заповед.
Цялата заповед на министъра на здравеопазването може да прочетете на следния адрес: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/11/09/zapoved_merki_08_11_2021_3.pdf?fbclid=IwAR2BYsVenv_FsK41TM0fH3DiXNTi1ldFxbUGpnGkkqBuHL67ma6xDEKqfR4
Здравейте, как можем да Ви помогнем?