• бул. „Симеоновско шосе“ 45, София, България
  • +359 89 453 1553

Вашият надежден партньор

в България

Лично отношение

Квалифициран персонал

Качество & гъвкавост

Доволни клиенти
+359 89 453 1553

i-Health с отличие в конкурса “Иновации и добри практики в здравеопазването“ на в. Капитал

Иновации и добри практики в-к Капитал

Здравният портал i-Health бе класиран сред най-добрите проекти в раздел “Дигитално здравеопазване” от конкурса на вестник Капитал – “Иновации и добри практики в здравеопазването“ по време на Седмата годишна конференция на медията (27 ноември 2020 г), посветена на здравния сектор и проблемите на здравеопазването в България. Получената втора награда в категорията е признание за впечатляваща екипна работа и иновативен подход в предлагането на здравни услуги, в  съревнование с водещи в здравеопазването у нас субекти.

Екип на САНОМА - Светлана Съботинова и Димитър Йонков

 

Платформата, създадена от екип на САНОМА, под ръководството на Светлана Съботинова и Димитър Йонков, бе високо оценена като нова практика за медицинско съдействие, която се реализира за първи път у нас. Водещи консултанти по проекта са проф. Евгения Делчева, УНСС и проф. д-р Маргаритка Бончева.

i-Health утвърждава съвременен подход в предлагането на медицински услуги от подбрани здравни заведения и лаборатории, селектирани по ясно формулирани критерии като добра медицинска практика, модерна апаратура и доказани специалисти.

Платформата е част от портфолиото на САНОМА, компания, ориeнтирана към предоставянето на решения в здравната сфера на база интегрирани информационни системи и услуги, които улесняват взаимодействието и комуникацията между здравните заведения и пациентите.

“Фокусът ни е да осигурим на българските и чуждестранни пациенти достъп до качествени здравни услуги и лекотата да взимат по-бързо и информирано решение за своите здравни нужди”, споделя Светлана Съботинова, управител на САНОМА ЕООД. ”Социалната роля на платформата е насочена и към изграждането на устойчиво развитие на медицинския туризъм в България, като основният ни приоритет е ангажиментът за качеството на предоставяните услуги в полза на обществото”, допълва тя.

Чрез „Персонализиран здравен асистент (ПЗА)“, i-Health предоставя достъп на пациента до висококачествени и навременни медицински услуги. ПЗА оптимизира времето за достъп до „доказани специалисти“, подобрявайки с над 70% момента на критичност – регистриране на оплакването, консултация, транспортиране до здравно заведение, първоначалното диагностициране, като разширява възможностите за  взимане на информирано решение от страна на пациента. ПЗА подобрява с над 60% комуникацията между лекар и пациент, оптимизира използването на медицинските ресурси, съкращава времето за административно обслужване, изграждането на надеждна база данни, предшестващи заболявания, подобряване на обратната връзка лекар -пациент.

Промотирането на здравния туризъм стъпва върху доказани „реални“ резултати и прецизиране на таргет-групите.

В последните години Институтът за стратегия и конкурентоспособност към Харвардското бизнес училище въвежда нов термин “конкуренция, основана на стойност” (value-based competition – VBC) в здравния сектор. Това е позитивна концепция и модел, насочен  към по-висока здравна резултативност за потребителя (пациента), от която всички печелят – пациент, семейството му, работодателят, лечебното заведение, предоставило помощта, осигурителният фонд. В него се прилагат следните принципи:

  • Фокус върху стойността (ценността) за пациента, а не толкова върху разходите;
  • Конкуренция, основана на здравни резултати;
  • Конкуренцията се насочва към медицинските условия на целия цикъл от медицинска помощ;
  • Достъпност до висококачествена помощ;
  • Стойността да се създава от опита на лечебните заведения, мащабите на дейността им и изучаването на нивото на медицинските условия;
  • Конкуренцията трябва да е регионална и национална, а не само локална;
  • Информацията за резултатите от подкрепата на VBC да бъде широко разпространявана;
  • Иновациите, които увеличават стойността да бъдат добре възнаграждавани;

Специализираното лечение зад граница е нарастваща тенденция на търсене и предлагане на специфични медицински услуги и пакети от процедури, насочени към чуждестранни пациенти и клиенти. Комбинирайки достъпност на медицинските услуги с професионален опит на медицинския персонал, България е сред страните, които имат потенциал да се  превърнат в предпочитана дестинация за т.нар. медицински туристи.

Засега усилията на създателите на i-Health са насочени към гражданите на ЕС, Канада и САЩ, а впоследствие и към други пазари. Сред най-търсените процедури са зъболечение, дерматология, лазерни корекции на зрението, кардиология и урология. На база на договорените условия пациентските заявки се изпълняват с приоритет. Като част от персонализираната грижа се предлага допълнителна логистична асистенция, хотелско настаняване, меню според индивидуалните нужди и заявка за преводач. Платформата осигурява и първа помощ от единствения специализиран медицински транспорт у нас.

Здравейте, как можем да Ви помогнем?