• бул. „Симеоновско шосе“ 45, София, България
 • +359 89 453 1553

Вашият надежден партньор

в България

Лично отношение

Квалифициран персонал

Качество & гъвкавост

Доволни клиенти
+359 89 453 1553

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Обща информация

УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД е лидер във високотехнологичната медицинска диагностика и практика. Комбинацията от отлично подготвени специалисти, много от които пионери в своята област, наличието на последно поколение медицинско оборудване, позволява да се извършват медицински дейности с изключителна сложност, и много добри условия за пациентите.

Базата на лечебното заведение е изцяло обновена и осъвременена. Разкритите 490 легла са разположени в болнични стаи с по 1, 2 и 3 легла, като за всяка стая е обособен самостоятелен санитарен възел. На болничните легла е инсталирана уникална енергоефективна компютърна информационно-комуникационна система Smart module, предоставяща възможност за връзка с информационната система на болницата и повишаваща комфорта на пациентите чрез персонален достъп до: кабелна телевизия, интернет, филми по избор, скайп, телефон, закупуване на вестник или списание от леглото.

Лечебното заведение е предпочитано място от пациенти от цялата страна. Екипът на болницата е съставен от 282 лекари от които: 21 професори, 23 доценти, 15 главни асистенти, 37 асистенти. С придобита специалност са 202 лекари (72%), като от тях 59 са с 2 специалности и 4 са с повече от 2 специалности. В болницата работят и се обучават 73 лекари-специализанти по неврохирургия, образна диагностика, гастроентерология, нефрология и др.специалности. Повечето лекари имат допълнителни признати квалификации, с което отговарят на изискванията на медицинските стандарти по съответните специалности. Броят на медицинските специалисти: 242 са специалистите по здравни грижи, 38 медиц.лаборанти, 31 рентгенови лаборанти, 10 рехабилитатори и 6 помощник фармацевти.

Извън лечебната дейност, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД си е поставила за цел чрез провежданата учебна, научна и научно приложна дейност в областта на медицината да допринесе българското медицинско образование, медицинската наука и практика да достигнат равнище, съответстващо и равнопоставено на европейските стандарти и норми.

На територията на болницата работи и диагностично-консултативен център “Св.Иван Рилски” с обособени кабинети по Хирургия, Съдова хирургия, Гастроентерология, Неврология, Неврохирургия, Пулмология и гръдна хирургия,  Невропсихология, Хематология, Онкология, Образна диагностика, Вътрешни болести, Кардиология, Урология, УНГ, Очни болести, Инфекциозни болести/паразитология, Кожни болести, Физиотерапия и рехабилитация, Лаборатории, Ревматология, Кабинети по професионални заболявания.

УМБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕАД е единствената българска болница, отличена с 2 международни награди за качество – International Europe Award For Quality – New Millennium Award на Trade Leaders’ Club и Editorial Ofice за 2011 г. и „International Diamond Prize for Excellence in Quality” на Европейското общество за изследване на качеството – ESQR за 2012 г.

Контакти

 • гр. София
  бул. ``Академик Иван Гешов`` № 15
  България
 • email: admin@rilski.com
 • Регистратура - 029522018 | ДКЦ регистратура - 029525878
 • https://rilski.com/
 • Понеделник до петък: 8:00 - 16:30

Сертификати

* безплатно

Водеща е Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“. Всяка година в нея се провеждат над 2000 оперативни интервенции с голяма, много голяма и изключителна сложност във всички области на съвременната неврохирургия.

В лечебното заведение е разработена, внедрена и се поддържа Система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 от 2009 година, стандарт ISO 9001:2015 от 2021 година (виж бг/en).
Разрешение за осъществяване на лечебна дейност на болницата, издадено от МЗ, определя трето(най-високо) ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарти по Гастроентерология, Неврохирургия, Ревматология, Анестезиология и интензивно лечение, Нефрология, Професионални болести, Физикална и рехабилитационна медицина, Образна диагностика, Нуклеарна медицина, Клинична лаборатория, Клинична имунология.

Клиники, отделения

 • КЛИНИКА ПО НЕВРОХИРУРГИЯ
 • КЛИНИКА ПО ХЕМАТОЛОГИЯ И ОНКОЛОГИЯ
 • КЛИНИКА ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
 • КЛИНИКА ПО НЕФРОЛОГИЯ
 • КЛИНИКА|ОТДЕЛЕНИЕ ПО НЕРВНИ БОЛЕСТ
 • ОТДЕЛЕНИЕ ПО БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 • ОТДЕЛЕНИЕ ПО КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ
 • ОТДЕЛЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКА ОНКОЛОГИЯ
 • КЛИНИКА ПО ОБЩА И ЕНДОСКОПСКА ХИРУРГИЯ
 • КЛИНИКА ПО РЕВМАТОЛОГИЯ
 • КЛИНИКА ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
 • КЛИНИКА ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
 • ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
 • КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ
 • НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА
 • ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЛЪЧЕЛЕЧЕНИЕ
 • КЛИНИКА ЗА НЕСПЕЦИФИЧНИ БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ И ФТИЗИАТРИЯ
 • КЛИНИКА ПО ГРЪДНА ХИРУРГИЯ
 • КЛИНИКА ПО ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ И ФТИЗИАТРИЯ
 • БРОНХОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
 • КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
 • МИКРОБИОЛОГИЯ
 • КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ

Галерия

Здравейте, как можем да Ви помогнем?